Miljötänkande

 

Med vår moderna och miljöanpassade maskinpark kan vi åta oss många olika specialuppdrag som kräver högsta miljöansvar. Vi miljöutbildar all vår personal kontinuerligt för att våra mobila enheter ska komma till sin fulla rätt.

 

Genom att så tidigt och noggrant som möjligt planera ett uppdrag, minimerar vi den miljöpåverkan som all schakt- och transportverksamhet innebär. Då vi ofta är del av större entreprenader har vi utvecklat en god förmåga att koppla vårt miljökunnande och miljöansvar till andra företags motsvarande system.

 

Vi betraktar följande miljöfrågor som viktiga för oss:

  • Att minska förbrukningen av drivmedel i vår verksamhet.
  • Att inte förorena vår omvärld med hydrauloljor baserade på mineralolja.
  • Att minimera utsläpp av svaveldioxid (SO2) och kvävedioxid (NOX) från våra lastbilar och andra mobila enheter.
  • Att vara aktsamma med förbrukningen av världens ändliga resurser och råvaror.
  • Att alltid fokusera på vår miljö i stort och smått.
  • Att använda bästa möjliga miljöteknik vad gäller våra lastbilars motorer.
  • Att alltid arbeta med begreppet ständig förbättring som en naturlig del av vår verksamhet.

Ta del av vår miljö- & kvalitetspolicy

Ladda ned den i sin helhet som här.

Selångers Lastmaskiner AB
Ringbomsvägen 16
855 91 Sundsvall

© 2023 Selångers Lastmaskiner AB
Information om cookies