Transporter med skrot

 

Ett annat vanligt uppdrag som vi åtar oss är transporter av metallskrot. Vi kan ombesörja att metallskrot transporteras och återvinns på rätt sätt. Är skrotet för stort har vi en gasbrännare som gör att vi kan skära ner skrotet i hanterbara delar. Sen kör vi det till skroten.

Selångers Lastmaskiner AB
Ringbomsvägen 16
855 91 Sundsvall

© 2023 Selångers Lastmaskiner AB
Information om cookies