Komplett
maskinpark
Verkstad
och service
Modern teknik
Miljötänkande
Transporter av
skrot
Helhetslösningar
för stängsel
Selångers Lastmaskiner AB utför alla former av uppdrag inom markentreprenad – stora som små.
Vi levererar tjänster och produkter med rätt kvalitet, till rätt pris, utförda i rätt tid. Med oss får ni en trygg
markentreprenör som är flexibel inför kundens behov.

Vi anlitas ofta vid t.ex. vägarbeten, husbyggen och vatten-/ avloppsprojekt, huvudsakligen som under-
entreprenör. Bland våra uppdragsgivare finns etablerade namn såsom Skanska, NCC, Peab och Svevia.

Som kund hos oss kan ni tryggt lämna över ansvaret för schaktarbetet ni önskar få utfört.
Ett telefonsamtal räcker - sedan sköter vi resten.